Welkom bij SC Berlikum!
SkeidsSkema
De jeugd heeft je nodig!!

Het SkeidsSkema tot het einde van het seizoen.

Het gaat om de speeldagen na de winterstop. Net als vorig jaar worden spelende leden verdeeld op speeldagen om de jeugd te leiden in hun wedstrijden. Een aantal spelers hebben aangegeven niet te kunnen fluiten en er zijn een aantal spelende leden die zich hebben gemeld omdat men andere taken binnen de vereniging uitvoert. Deze leden zijn daarom niet ingedeeld. 

Het is mogelijk om te ruilen of vervanging te zoeken als het onverhoopt niet mogelijk is om te kunnen fluiten. Wel is een ieder zelf verantwoordelijk om vervanging te zoeken of te ruilen. indien iemand anders je plaats overneemt, dan wordt je verzocht om dit te melden bij de jeugdcommissie (F. Tuinenga 0637394883). Wees hierbij op tijd!!!! 

Wekelijks wordt op facebook en op de site de wedstrijden toebedeeld aan de scheidsrechters. Wees kwartier van tevoren aanwezig

Heb je vragen over de regels dan kun je ter plekke altijd even de leider opzoeken bij de wedstrijd waarin je bent ingedeeld

 

Enorm bedankt voor de medewerking

de jeugd, bestuur en de jeugdcommissie

 

 

25-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt 1-apr
Corné Tuinenga  Patrick van Dellen Martine van Vaals vv Marcel Schram Fleur Dijkstra Jisse Kemper
Pieter Tulner Thomas Kleefstra vv Nynke Kingma vv Janna Blanksma Ruben Brouwer Klaas Nieuwhof
Rico Joostema Robert Broeders Marten Jelle de Vries vv Emma Wassenaar Rinke de Vries Peter van Hoek 
Harmen Stellingwerf Rutger van Dokkumburg Siebe Schiphof vv Iris van Schepen vv Robbert de Zeeuw  
 Jort Vos Sjouke Veenstra vv Roar van Dellen vv Klarie Nauta vv Remco Anema   
 Frederik vdr Meij Yannick de Boer Jesse Herrema vv Jaap Akkerman   Ramon vd Heide   
           
           
           
8-apr 15-apr 22-apr (inhaal) 6-mei 13-mei 20-mei
Marijke Plekkringa Youri Wibo de Brouwer Fokke Dijkstra Jan E. vd Mey  Jelle Harm Kooistra  Syberen Bosma
Ankje Wildeboer Wytze Wassenaar Rintje Zijlstra Tesfit                  Klaas vd Ley  Yme Wietse Dijkstra
Andre van Dellen Raymon de Groot   Anne Tsjerk Kooistra  Aize Stoker  
Jelmer de Vries        Sybren Nieuwhof 29 apr (inhaal)    Chris van der Horst  
Ruben van Dokkumburg  Rick Poortstra    Dirk Boomsma   
Jacob Dirk Tuinenga   Romar van der Leij    Marnix Hoekstra   
Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2017 TV De Molen