Welkom bij SC Berlikum!
Commissies

Naast het hoofdbestuur zijn er diverse commissies binnen SC Berlikum. Deze commissies hebben elk hun eigen tak alwaar ze zorg voor dragen. Wilt u meer informatie over de leden van de commissies klik deze dan aan.

 

Jeugd Bestuur

Het Jeugd Bestuur regelt alle zaken rondom het jeugdvoetbal. Denk hierbij aan de teamindelingen, het zoeken naar trainers en leiders, het organiseren van activiteiten voor de jeugd etc.

     
 

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) tracht het voetbaltechnische niveau binnen SC Berlikum te waarborgen. Dit door het aanstellen van betaalde trainers, het bepalen van het selectiebeleid en het optimaliseren van de randvoorwaarden.

     
 

Sponsor Commissie

De Sponsor Commissie van SC Berlikum is altijd op zoek naar nieuwe sponsors en mogelijkheden voor sponsoring. Daarnaast worden de contacten met de bestaande sponsors warm gehouden, dit door jaarlijks een sponsoravond te organiseren met bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of een gastspreker.

     
 

Kantine / Schoonmaak Commissie

De Kantine / Schoonmaak Commissie regelt de vrijwilligers voor de bardiensten op de donderdagavonden en de zaterdagen. Doordeweeks wordt de kantine schoongemaakt door met name ouders van leden.

     
 

Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten binnen SC Berlikum. Enkele voorbeelden zijn het Hemelvaarttoernooi, de Vrijwilligersavond en verder activiteiten zoals een FIFA-toernooi, voetbalquiz of de Nieuwjaarsloop.

     
 

Onderhoud Commissie

De Onderhoud Commissie bekommert zich om alles wat er op het complex en aan de gebouwen mankeert. Zowel kleine als grote reparaties worden zo veel mogelijk zelf uitgevoerd. Daarbij wordt er altijd gekeken om ons complex nog meer uitstraling te geven. Denk hierbij ook aan de verbouwing van de kleedkamers.

Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2017 TV De Molen