Welkom bij SC Berlikum!
Organisatie

Bij een voetbalvereniging als SC Berlikum komt een heleboel kijken. Er zijn veel vrijwilligers nodig om op de zaterdag te kunnen voetballen. Denk hierbij aan leiders, scheidsrechters, barvrijwilligers etc.. Rondom het voetballen dienen er ook goede randvoorwaarden aanwezig te zijn, ook dit wordt door vrijwilligers geregeld. U kunt hierbij denken aan het regelen en opleiden van trainers, onderhouden van het complex en schoonmaaksters van de kantine. 

Diverse commissie binnen SC Berlikum trachten de randvoorwaarden zo goed mogelijk te houden en indien mogelijk te verbeteren. Bij de vergaderingen van de commissies zit altijd iemand van het hoofdbestuur. Welke persoon u nodig heeft uit het bestuur en / of commissie kunt u hier vinden.

Daarnaast vindt u hier informatie over leiders, trainingstijden en roosters voor barvrijwilligers en schoonmaak van de kantine.

Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2017 TV De Molen