Welkom bij SC Berlikum!
Contributie en Lidmaatschap
Hier vindt u alle informatie omtrent de contributie en het lidmaatschap bij SC Berlikum

Lid worden?

Wilt u of uw kind lid worden van SC Berlikum? Vraag dan een aanmeldingsformulier in de bestuurskamer of vraag deze via de e-mail aan via info@scberlikum.nl.

Of klik HIER voor het aanmeldformulier en print het zelf uit.

Vul de tweede pagina volledig in en onderteken dit. Bent u ouder dan 16 jaar? Lever dan ook een kopie van een legitimatiebewijs in. Deze gegevens zijn nodig voor het opvoeren van uw lidmaatschap in het programma van de KNVB.

Lever het ingevulde aanmeldingsformulier, inclusief eventueel de kopie van het legitimatiebewijs, in bij de secretaris (Molestrjitte 18 te Berltsum).

Er hoeven alleen wedstrijdsokken a 10 euro aangeschaft te worden van SC Berlikum voor het spelen van de wedstrijden. Deze zijn verkrijgbaar bij Keunst en Kids te Berltsum. Eventueel kan er zelf een trainingspak van SC Berlikum aangeschaft worden via de webshop.

Contributie:

De contributie per seizoen bedraagt met ingang van 28 oktober 2016:

Per seizoen:

Categorie     Leeftijd     Contributiebedrag
Senioren (heren/dames)     vanaf 18 jaar, peildatum 1 januari     € 173,50,-
Junioren     vanaf 12 jaar, peildatum 1 januari     € 127,90
Pupillen     tot 12 jaar, peildatum 1 januari     € 107,00
Niet-spelende leden     n.v.t.     € 34,-

 

 

 

 

Onderhoudskosten kleding alleen voor spelende leden bedraagt per seizoen € 20,-.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Senioren (vanaf 18 jaar), Junioren (13 t/m 17 jaar) en Pupillen (5 t/m 12 jaar). De peildatum voor de leeftijden is 1 januari. Alle spelende leden betalen jaarlijks een bijdrage voor het gebruiken van de wedstrijdkleding. Daarnaast is het mogelijk om lid te worden van SC Berlikum in de vorm van een niet-spelend lidmaatschap. Niet-spelende leden mogen deelnemen aan de trainingen.

Indien uit één gezin twee of meer kinderen lid zijn van SC Berlikum dan behoeft alleen voor de oudste twee kinderen contributie te worden betaald. Indien het hoofd van het gezin ook lid is van SC Berlikum, dan hoeft er alleen voor het hoofd en het oudste kind contributie betaald te worden. De regeling vervalt zodra de Senioren leeftijd bereikt wordt.

Incasso contributie:

De contributie en de kledingkosten worden in vijf termijnen geïncasseerd.

Termijn                                              Wanneer (indicatie)
1e termijn Na de Algemene Ledenvergadering (oktober / november)
2e termijn December
3e termijn Februari
4e termijn April
5e termijn (betreft onderhoudskosten kleding)     Mei
Verrekening boetes / kaarten etc. Juni

 

 

 

 

 

Indien geen automatisch incasso mogelijk is, ontvangt u in november (na de algemene ledenvergadering) een factuur voor betaling van de totale contributie.

Wijzigingen doorgeven:

Bent u verhuisd? Wilt u een ander bankrekeningnummer doorgeven? Of heeft u een andere wijziging?

Vul dan een aanmeldingsformulier in en plaats bovenaan de wijziging, bijvoorbeeld “wijziging bankrekening”. Het is van belang dat het formulier wordt ondertekend.

Verzoeken tot wijziging van gegevens die via de e-mail worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Beëindigen lidmaatschap:

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Afmeldingen voor het volgende seizoen dienen ontvangen te zijn met als uiterste datum 30 juni. De afmelding dient schriftelijk gedaan te worden. De afmelding moet bij de secretaris worden ingeleverd.

Indien er gedurende het seizoen een lid wordt afgemeld dan worden er kosten in rekening gebracht voor het afmelden van het lidmaatschap. De KNVB neemt kosten in rekening per lid die ingeschreven staat bij SC Berlikum aan het begin van het seizoen. Deze kosten worden verhaald op het lid dat zich niet tijdig heeft afgemeld of dit gedurende het seizoen doet. Middels een brief wordt het afmeldende lid op de hoogte gebracht.

Periode van afmelden

Kosten afmelden lidmaatschap

1 juli tot 1 januari

50% van de contributie (contributie afhankelijk van opzegdatum t.o.v. de Algemene Ledenvergadering)

+ 50% onderhoudskosten kleding

1 januari tot 30 juni

Complete bedrag aan contributie en onderhoudskosten kleding

 

 

 

 

 


Overschrijving naar een andere vereniging:

Indien wordt besloten om te gaan spelen voor een andere vereniging dan dient het lid dit tijdig door te geven aan de secretaris van SC Berlikum. Voor het overschrijven naar een andere vereniging is een overschrijvingsformulier nodig. Deze dient ingevuld te worden door de nieuwe vereniging. Vervolgens vult de secretaris van SC Berlikum het formulier verder in. De spelerspas en een mutatiekaart uit de ledenadministratie dienen bijgevoegd te worden. Deze zijn benodigd om het verzoek in te dienen bij de KNVB. Indien de contributieverplichting bij SC Berlikum nog niet is volbracht zal het overschrijvingsformulier nog niet worden ingevuld.

Ook een eigen website voor je club?
Kijk op www.clubopmaak.nl
© 2017 TV De Molen